Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 
 
 
 
National Archaeological Museum of Athens
 
   
Συντελεστές
   
       

Επιστημονική επιμέλεια - συντονισμός

Δρ Μαρία Λαγογιάννη, Αρχαιολόγος
Διευθύντρια Εθνικού Αρχαιoλογικού Μουσείου

Επιμέλεια αναρτήσεων:
Δρ Δ. Καλεσσοπούλου, αρχαιολόγος του Τμήματος της Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων

Κ. Κωστάντη, αρχαιολόγος του Τμήματος της Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων

Δρ Κ. Μαντέλη, αρχαιολόγος του Τμήματος της Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων

Δρ Έφ. Οικονόμου, αρχαιολόγος του Τμήματος των Συλλογών Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας και Μεταλλοτεχνίας

Δρ Κ. Πασχαλίδης, αρχαιολόγος του Τμήματος της Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων

Δρ Χρ. Τσούλη, αρχαιολόγος του Τμήματος της Συλλογής Έργων Γλυπτικής

Δημιουργικό - Σχεδιασμός ιστοσελίδας - Ψηφιακές εφαρμογές - Πηγαίος κώδικας
Π. Φελέρης, συντηρητής αρχ. και έργων τέχνης

Γραφιστικός σχεδιασμός:
Π. Φελέρης, συντηρητής αρχ. και έργων τέχνης
Μ. Κοντάκη, συντηρήτρια αρχ. και έργων τέχνης

Φωτογραφίες:
Εισαγωγικής & αρχικής σελίδας - Image Slider: Π. Φελέρης Φωτογραφίες αντικειμένων: Ε.A.Γαλανόπουλος, Ε. Μίαρη, Κ. Ξενικάκης, Ι. Πατρικιάνος, Γ. Φαφαλής

Φωτογραφικό αρχείο:
Δρ Μ. Χιδίρογλου, αρχαιολόγος του Τμήματος των Συλλογών Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας και Μεταλλοτεχνίας

Μουσική επένδυση ιστοτόπου:

Δρ Νίκος Ξανθούλης, μουσικός,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

 


Blog του Μουσείου...

Ιδέα - ενημέρωση ιστολογίου:
Δρ Μ. Λαγογιάννη, αρχαιολόγος
Επιμέλεια λογαριασμού Facebook:
Δρ Μ. Λαγογιάννη, αρχαιολόγος

 

Copyright 2008 - 2016.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Εσωτερική παραγωγή.
 
       
  
 
 
                   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
© ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2017
Ελ