Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

X 6159

Xάλκινη προτομή γρύπα από την Ολυμπία. 7ος αι. π.Χ.

Επέστεφε, μαζί με άλλα παρόμοια στοιχεία, τον ώμο αναθηματικού λέβητα. Τα ένθετα μάτια κατασκευάζονταν από διαφορετικό υλικό. Αυτού του είδους οι λέβητες εισάχθηκαν από την Ανατολή τον 8ο αι. π.Χ., πιθανώς μέσω της Σάμου, αφού εκεί παράγονταν σε μεγάλους αριθμούς μέχρι και τον 7ο αι. π.Χ. Οι αρχικώς σφυρήλατες προτομές γίνονται αργότερα χυτές). Οι γρύπες, μυθικά μειξογενή όντα, θεωρούνταν φύλακες των θησαυρών των Αριμασπών, μυθικού βόρειου έθνους. Αργότερα συνδέθηκαν με τη λατρεία των νεκρών.

 
 
 
 
1 | 2
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ