Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

X 7941

Xάλκινη φοινικική, ενεπίγραφη φιάλη από το ιερό του Διός στην Ολυμπία. Περί το 600 π.Χ.

Στη έκτυπη ζωφόρο, η οποία περιβάλλει το αγγείο, απεικονίζονται τέσσερις ναΐσκοι με θεότητα (στους δύο γυναικείες και στους δύο ανδρικές), πλαισιωμένοι από σκηνές με θεότητες, μουσικούς και θυσία γρύπα. Το όνομα του ιδιοκτήτη στην αραμαϊκή έχει χαραχθεί στην εξωτερική πλευρά του αγγείου. Οι εισαγωγές τέτοιων αντικειμένων, πέραν των καλλιτεχνικών επιρροών πού άσκησαν, συνέβαλαν στη δημιουργία του ελληνικού αλφαβήτου.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ