Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

Χ 10555

Χάλκινο ειδώλιο ταύρου από το Καβείριο στη Boιωτία. 600-550 π.Χ.

Η εγχάρακτη επιγραφή στη ράχη του τετραπόδου ταυτίζει το έργο με ανάθημα. Οι ταύροι μάλιστα αποτελούσαν την πολυπληθέστερη ομάδα των προσφορών των πιστών στο συγκεκριμένο ιερό. Ίσως λειτουργούσαν ως υποκατάστατα των δαπανηρότερων θυσιών βοοειδών. Η μυστηριακή λατρεία τoυ Καβείρου και του Παιδός στη Βοιωτία σχετιζόταν με τους νέους, οι οποίοι υποβάλλονταν σε δοκιμασία προκειμένου να αποκτήσουν γονιμότητα και ρώμη, τις κύριες αρετές ενός άνδρα.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ