Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

KAΡ 22

Χάλκινο ειδώλιο ιθυφαλλικού Σειληνού από τη Δωδώνη. 540-530 π.Χ.

Η μορφή εκστασιασμένη χορεύει. Ένα από τα αριστουργήματα της κορινθιακής τορευτικής.

 
 
 
 
1 | 2
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ