Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

Χ 13056

 

Χάλκινο ειδώλιο στεφανωμένου κούρου από το Λύκαιον (Μπέρεκλα, σύγχρ. Νέδα) στη Μεσσηνία. Λακωνικού εργαστηρίου. 530 π.Χ.

Ο μετωπικός νέος φορεί στεφάνι με ακτινωτά φύλλα και κρατεί πετεινό, σύμβολο του ιδανικού πολεμιστή, αθλητή και εραστή εξαιτίας του αγωνιστικού πνεύματος. Επομένως, δεν αποκλείεται να πρόκειται για ανάθημα αθλητή, νικητή σε αγώνες.

 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ