Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

X 6440

Xάλκινη κεφαλή αγαλματίου Διός από το ιερό του Διός στην Ολυμπία. 520-510 π.Χ.

Προέρχεται από αγαλμάτιο του πατέρα των θεών και των ανθρώπων και πολιούχου της Ολυμπίας, στο μισό περίπου του φυσικού μεγέθους. Τα μάτια ήταν ένθετα από διαφορετικό υλικό. Το αγαλμάτιο είχε προφανώς ανατεθεί στο ιερό της Ολυμπίας από κάποιον πιστό, ίσως αθλητή-νικητή στους αγώνες ή από την πόλη του σε ανάμνηση του σπουδαίου γεγονότος και ως έκφραση ευχαριστίας. Είναι μία σπουδαία δημιουργία ενός σημαντικού εργαστηρίου χαλκοπλαστικής, πιθανώς της βορειανατολικής Πελοποννήσου.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ