Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

X 7381

Xάλκινο ειδώλιο Απόλλωνος από το ιερό του θεού στο όρος Πτώον της Βοιωτίας. Περί τα 510 π.Χ.

Εικονίζεται ο θεός στον τύπο του κούρου. Σύμφωνα με την επιγραφή στον αριστερό μηρό αποτελεί αφιέρωμα κάποιου Ευγειτία. Προϊόν ναξιακού εργαστηρίου.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ