Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

Χ 6447

Xάλκινο αγαλμάτιο Αθηνάς στον τύπο της Προμάχου από την Ακρόπολη των Αθηνών. 500-470 π.Χ.

Η πολιούχος θεά φορεί αττικό κράνος και στο στήθος αιγίδα, επάνω από ποδήρη χιτώνα. Στο προτεταμένο αριστερό χέρι κρατούσε ασπίδα (η λαβή της οποίας/αρχ. όχανον σώζεται στον πήχυ) και στο υψωμένο δεξί δόρυ. Όπως δηλώνει η επιγραφή, χαραγμένη στη βάση, πρόκειται για αφιέρωμα από κάποια Μελεσώ, η οποία έδωσε για την κατασκευή του το 1/10 του εισοδήματός της. Η σειρά των αγαλματίων αυτού του τύπου παράχθηκε υπό την επίδραση των γλυπτών στο ανατολικό αέτωμα του ναού, τον οποίο ανήγειραν στην Ακρόπολη προς τιμήν της θεάς οι Πειστρατίδες.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ