Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

Χ 16546

Xάλκινο ειδώλιο Διός Κεραυνείου από το ιερό του Διός στη Δωδώνη. 470-460 π.Χ.

Ο τύπος του θεού σε διασκελισμό, με απλωμένο το αριστερό χέρι και κεραυνό στο δεξί είναι γνωστός τόσο από άλλα ειδώλια, όσο και από την αγγειογραφία και νομίσματα. Ο κεραυνός είναι σύμβολο της παρουσίας και εξουσίας του παντοδύναμου θεού, οποίος επιζητεί να επιβάλλει την θεία τάξη στον κόσμο.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ  
 
En