Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

ΚΑΡ 540

Χάλκινο αγαλμάτιο πεπλοφόρου από την περιοχή της Πίνδου. 460-450 π.Χ.

H μορφή, με ποδήρη δωρικό πέπλο επάνω από πτυχωτό χιτώνα, κρατούσε πιθανώς άνθος στο δεξί χέρι. Αυτό το σύμβολο, σε συνδυασμό με το περιστέρι του αριστερού χεριού, οδηγούν στην ταύτιση της μορφής με τη θεά Αφροδίτη. Η ιερατική κίνηση και η γαλήνη χαρίζουν ρυθμό στον κορμό.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ  
 
En