Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

X 7579

Xάλκινο κάτοπτρο με στήριγμα σε μορφή πεπλοφόρου κόρης σε τριποδική βάση. Προϊόν εργαστηρίου του Άργους. Περί το 455 π.Χ.

Τα αντιθετικά ζεύγη των μορφών στην περιφέρεια του δίσκου –ερωτιδείς, σκύλοι, λαγοί, πετεινοί- σχετίζονται και με τον κόσμο των γυναικών. Η ακριβής λειτουργία αυτών των κατόπτρων –σκεύη καλλωπισμού, κτερίσματα ή τελετουργικά αντικείμενα- διαφεύγει. Αποτελούσαν, πάντως, είδη πολυτελείας, εξαιτίας της σπανιότητάς και της ποιότητάς τους.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ