Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

X 7474

Xάλκινο αγαλμάτιο αθλητή από τη Σικυώνα. Περί 440 π.Χ.

Ο νέος στρέφει το κεφάλι προς τα αριστερά, ίσως προς ένα αντικείμενο (φιάλη;) που κρατούσε στο χέρι. Το πρότυπο αυτού του έργου –άγαλμα αθλητή σε κάποιο ιερό- πρέπει να αναζητηθεί στον κύκλο του περίφημου γλύπτη Πολυκλείτου.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ