Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

Χ 13219

Χάλκινο ειδώλιο Ερμού από το ιερού του Διός στο όρος Λύκαιο της Αρκαδίας. 5ος αι. π.Χ.

Ο θεός φέρει ένδυση βοσκού: βραχύ χιτώνα, χλαμύδα και κωνικό πίλο. Από τα χαρακτηριστικά για την ιδιότητά του «πτηνά πέδιλα», σώζονται υπολείμματα των πτερύγων. Στο δεξί χέρι του πρέπει να κρατούσε το ραβδί των ποιμένων ή των οδοιπόρων. Ο Ερμής, ως προστάτης των ποιμνίων, λατρευόταν στις αγροτικές και ορεινές περιοχές. Ειδώλια αυτού του είδους αφιέρωναν οι πιστοί σε αγροτικά ιερά για να εξασφαλίσουν την θεία εύνοια ή για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ