Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

Χ 7038

Χάλκινος πλοιόσχημος λύχνος από την Ακρόπολη των Αθηνών. Περί το 400 π.Χ.

Το μικρογραφικό ομοίωμα πλοίου (τριήρους) εμφανίζει κάποια από τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού του είδους σκάφους: κατάστρωμα στην πρύμνη με το διπλό πηδάλιο και στην πλώρη με το έμβολο, ιστοπέδη για το κατάρτι του ιστού, κυκλικές υποδοχές για τα κουπιά. Όπως δηλώνει η επιγραφή στη μία μακρά πλευρά, ο λύχνος ανατέθηκε στο ιερό.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ