Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

ΚΑΡ 166

Παραγναθίδα χάλκινου κράνους με συμπλεκόμενους οπλίτες από το ιερό στη Δωδώνη. Περί το 400 π.Χ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ