Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

Χ 18775

Χάλκινη υδρία από τα Φάρσαλα της Θεσσαλίας. 350-340 π.Χ.

Στην πρόσφυση της κάθετης λαβής, ανάγλυφη παράσταση εικονίζει την αρπαγή της Ωρείθυιας από το βασιλέα της Θράκης Βορέα. Το αγγείο χρησίμευσε ως οστεοθήκη κάποιου Αστερίου, σύμφωνα με ενεπίγραφο χρυσό έλασμα από το εσωτερικό του.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ