Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

ΚΑΡ 16727

Xάλκινο ειδώλιο στρατηγού από τη Δωδώνη. Περί το 300 π.Χ.

Ενώ η ηπατοσκοπία ήταν συνήθης πρακτική μετά από θυσία για να προβλεφθεί η έκβαση επικείμενης αναμέτρησης, οι σχετικές παραστάσεις είναι σπάνιες. Το αγαλμάτιο μιμείται σε μικρογραφία ανάλογους μνημειακούς ανδριάντες στρατηγών του Κοινού των Ηπειρωτών, θραύσματα των οποίων έχουν βρεθεί στο ιερό της Δωδώνης. Το μαντικό ήπαρ στο δεξί χέρι του άνδρα οδήγησε στην πιθανή ταύτιση της μορφής με τον φιλόσοφο Κινέα, σύμβουλο του Πύρρου, βασιλέα της Ηπείρου.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ