Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

Χ 15246

Χάλκινος σταμνοειδής κάδος από το Τσοτύλι Κοζάνης. Περί το 300 π.Χ.

Στα σημεία πρόσφυσης στον κάδο το ζεύγος των κινητών λαβών φέρει ανάγλυφα κοσμήματα: κεφαλή Αθηνάς και λεοντοκεφαλή στο σημείο εκροής.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ