Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

Χ 6442

Χάλκινη ενεπίγραφη πλάκα από το ιερό του Διός στην Ολυμπία. 300-250 π.Χ.

Η πλάκα περιέχει τιμητικό ψήφισμα της βουλής των Ηλείων για τον παλαιστή Δημοκράτη, ο οποίος νίκησε στην πάλη των ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο αθλητής ανακηρύχθηκε ευεργέτης και του δόθηκε απαλλαγή από τους φόρους, δυνατότητα κατοχής ακινήτων στην περιοχή της Ηλείας και συμμετοχής σε εορτές και θυσίες. Το ψήφισμα αυτό έπρεπε αφ’ ενός έπρεπε να γραφεί σε χάλκινη πλάκα και να ανατεθεί στο ιερό του Διός στην Ολυμπία, αφ’ ετέρου δε να αποσταλεί στους Τενέδιους, συμπατριώτες του Δημοκράτους. Στο τριγωνικό αέτωμα απεικονίζονται σύμβολα των Τενεδίων και του θεού Διονύσου, ένα τσαμπί σταφύλι και δύο διπλοί πελέκεις. Με διπλό πέλεκυ θανάτωναν οι Τενέδιοι μικρό μοσχάρι στις εορτές προς τιμήν του Διονύσου. Από το σφάγιο έτρωγαν όλοι για να ενστερνισθούν τον ίδιο το θεό. Ο Παυσανίας (6.17 1) αναφέρει ότι στο ιερό της Ολυμπίας υπήρχε άγαλμα του Δημοκράτους.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ