Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 
 
 
 
 
 

Χ 15087

Χάλκινα αποτμήματα από το μηχανισμό των Αντικυθήρων.
150-100 π.X.

Προέρχεται από ένα πολύπλοκο αστρονομικό, μηχανικό όργανο με μπρούτζινα γρανάζια σε ξύλινο κιβώτιο με επιγραφές. Κατασκευασμένος από μία μεγαλοφυία των μαθηματικών, της αστρονομίας και της μηχανικής τον 1ο αι. π.Χ. παρέμεινε μοναδική δημιουργία για τουλάχιστον την επόμενη χιλιετία. Σύμφωνα με τα πορίσματα της ερευνητικής ομάδας για τη μελέτη του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, αναπαράγει ρεαλιστικά την κίνηση της σελήνης και τις φάσεις της στη διάρκεια του μήνα, προβλέπει τις εκλείψεις, έχει δείκτες για τη μέτρηση του χρόνου και τήρηση ημερολογίων σε πολλές κλίμακες κυκλικές και ελικοειδείς. Θα ήταν χρήσιμο εργαλείο για αστρονομικές παρατηρήσεις και διδασκαλία. Περαιτέρω, αφού υπολογίζει το γεωγραφικό πλάτος (και πιθανώς το γεωγραφικό μήκος), θα διευκόλυνε τη χαρτογράφηση και την πλοήγηση.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ