Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

X 6178α

Χάλκινο ειδώλιο πολεμιστή από το ιερό του Διός στην Ολυμπία. Εργαστηρίου του Άργους. Αρχές του 7ου αι. π.Χ.

Φορεί κράνος και ζωστήρα, ενώ στο δεξί του χέρι θα πρέπει να κρατούσε δόρυ. Η μορφή πιθανώς απεικόνιζε το Δία στον τύπο του πολεμιστή, όπως τα παλαιότερα ειδώλια από το χώρο.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ