Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

X12831

Xάλκινο ειδώλιο πολεμιστή από την Καρδίτσα Θεσσαλίας. Περί το 700 π.Χ.

Φορεί μόνον περίτεχνη ζώνη (μίτρα) και μικρό πρωΐμου τύπου κωνικό κράνος. Στην πλάτη του έχει κρεμασμένη οκτώσχημη ασπίδα βοιωτικού τύπου. Λόγω της προέλευσής του, το έργο θεωρείται ότι παριστάνει τον ομηρικό ήρωα Αχιλλέα.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ