Χρονολόγιο  

           
   
 
 


Η Συλλογή Χαλκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου αποτελεί μία από τις πλουσιότερες στον κόσμο συλλογές χάλκινων πρωτότυπων έργων. Τα περισσότερα βρέθηκαν στις μεγάλες συστηματικές ανασκαφές του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Κάποια άλλα αποτελούν παραδόσεις, κατασχέσεις, αγορές ή δωρεές, με κυρίαρχες αυτή του φιλάρχαιου πολιτικού Κ. Καραπάνου (1902) και τη συλλογή 903 ιατρικών εργαλείων του ιατρού Κ. Λάμπρου (1899).

Τα μεταλλικά τέχνεργα απεικονίζουν ανδρικά και γυναικεία ειδώλια με διάφορες ιδιότητες, μυθολογικά ή φανταστικά όντα και ζώα. Σημαντικές ομάδες συγκροτούν επίσης τα παντός είδους αγγεία και σκεύη, τα όπλα και τα ευρήματα του ναυαγίου των Αντικυθήρων με τον περίφημο μηχανισμό, επιστημονικό όργανο του 1ου αι. π.Χ., χρήσιμο για αστρονομικούς και ημερολογιακούς υπολογισμούς.

Mέσα από αυτά τα αγάλματα και τα αντικείμενα μικροτεχνίας μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει την ανάπτυξη και την εξέλιξη της αρχαίας τορευτικής και μεταλλοτεχνίας, να διακρίνει τις ποικίλες καλλιτεχνικές τάσεις, τα επιτεύγματα και τις αλληλεπιδράσεις των εργαστηρίων και, παράλληλα, να προσεγγίσει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων με τα ήθη, τα έθιμα, τις λατρείες και τις θρησκευτικές αντιλήψεις, από τους γεωμετρικούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους

 
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ