Χρονολόγιο  
 
             
 
     
 
   
 
 

1832

Κεφαλή γενειοφόρου νέου.

H κόμη συγκρατείται με ταινία που δένεται πίσω σε κόμβο. Η απόδοση, κυρίως της κόμης, παραπέμπει σε κεφαλές κούρων της Ιωνίας. Προέρχεται πιθανώς από άγαλμα ενδεδυμένου κούρου. Πρώιμος 6ος αι. π.Χ.

 

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ