Χρονολόγιο  
 
             
 
     
 
   
 
 

17376

Πήλινο ομοίωμα άρματος.

Φέρει έναν ηνίοχο και δύο πολεμιστές. Στηρίζεται σε πλίνθο, διάτρητη στην μπροστινή και την πίσω πλευρά, για την προσαρμογή αξόνων με τροχούς. Τα κεφάλια των μορφών και των αλόγων είναι χυτά σε μήτρα. Μπορεί να είχε χρησιμοποιηθεί ως παιχνίδι. Γύρω στο 600 π.Χ.

 

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ