Χρονολόγιο  
 
             
 
     
 
   
 
 

11974

Aγαλμάτιο όρθιας γυναικείας μορφής.

Έχει ψηλό και λεπτό σώμα, που με εξαίρεση το στήθος, είναι επίπεδο, με ακόσμητη την πίσω πλευρά του. Φοράει χιτώνα με μακριά μανίκια, περιδέραιο με ωοειδές περίαπτο, πόλο (κάλυμμα κεφαλής) και ένα χαρακτηριστικό κυπριακό στολίδι, τα καλύμματα αυτιών. Κρατά άνθος (;) στο δεξί λυγισμένο χέρι. Ο χιτώνας ήταν κοσμημένος άλλοτε με χρώμα, από το οποίο σώζονται ελάχιστα ίχνη. Ο τύπος αυτός είναι κοινός για την απόδοση ανδρικών και γυναικείων μορφών. Κατά μία άποψη, στην περίπτωση των γυναικείων μορφών, είναι πιθανότερο να απεικονίζεται κάποια θεότητα, που κρατεί το σύμβολό της, παρά μια ιέρεια ή κάποια απλή γυναίκα που ανέθεσε το αγαλμάτιο στη θεότητα. 550-500 π.Χ.

 

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ