Χρονολόγιο  
 
             
 
     
 
   
 
 

11823, 11826, 11825

Ερυθροστιλβωτές μικρογραφικές πρόχοι.

Πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν για τη φύλαξη αρωματικών ελαίων ή ως παιδικό παιχνίδι.

Πρωτοκυπριακή ΙΙΙ - Μεσοκυπριακή ΙΙ περίοδος (2000-1725 π.Χ.)
Αρ. ευρ. 11823, 11826, 11825.

 

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ