Χρονολόγιο  
 
             
 
     
 
   
 
 

14729

Χάλκινο τάλαντο σε σχήμα ''δοράς βοδιού'', τύπος ιδιαίτερα διαδεδομένος από τον 16ο έως τον 11ο αι. π.Χ. σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Η κυπριακή προέλευση των ταλάντων αυτών έχει επιβεβαιωθεί με την μέθοδο της ανάλυσης ισοτόπου μολύβδου.

 

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ