Χρονολόγιο  
 
             
 
     
 
   
 
 

22654

Πήλινο γυναικείο ειδώλιο με πτηνόμορφο πρόσωπο και δυσανάλογα μεγάλα αυτιά από τα οποία κρέμονται δύο σειρές ενωτίων σε σχήμα κρίκων. Τα τονισμένα χαρακτηριστικά του φύλου (ηβικό τρίγωνο) πιθανόν συμβόλιζαν την αναγέννηση. Τα ειδώλια αυτού του τύπου αντιγράφουν συριακά πρότυπα προγενέστερης περιόδου και είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην Υστεροκυπριακή ΙΙ περίοδο (1450-1200 π.Χ.).

 

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ