Χρονολόγιο  
 
             
 
     
 
   
 
 

11880

Λάγυνος της Λευκής Γραπτής Κεραμικής.

Φέρει γραμμική διακόσμηση με πορτοκαλόχρωμη θαμπή βαφή. Η λάγυνος ήταν το πιο δημοφιλές αγγείο κρασιού σε όλο τον Ελληνιστικό κόσμο.

 

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ