Χρονολόγιο  
 
             
 
     
 
   
 
 

1833

Κεφαλή Ηρακλή με λεοντή. Μάρμαρο.

Πιθανώς ανήκει σε άγαλμα του τύπου του Ηρακλή Farnese, που αντιγράφει χάλκινο άγαλμα του ήρωα, το οποίο φιλοτέχνησε γύρω στα 325 π.Χ. ο γλύπτης Λύσιππος από τη Σικυώνα. Ρωμαϊκή περίοδος, 30 π.Χ.-330 μ.Χ.

 

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ