Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

32

Λίθινη αναθηματική στήλη και βασιλικό διάταγμα του φαραώ Τεφνάχτ.

Από το ιερό της θεάς Νηίθ στην Σαΐδα. Τρίτη Μεταβατική περίοδος, 24η Δυναστεία, γύρω στο 720 π.Χ.

Η παράσταση και η ιερατική επιγραφή της στήλης αναφέρονται στην δωρεά γης του φαραώ στο φημισμένο ιερό της θεάς Νηίθ στην Σαΐδα.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ