Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

3424

Περίβλημα της μούμιας της Ντζεντ-Ασέτ-Σανκχ, ψάλτριας του θεού Άμμωνα.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ