Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

3065

Ένθετο τμήμα επίπλου ή κοσμήματος με κόμπρα που φέρει το λευκό στέμμα της Άνω Αιγύπτου.

Χρυσός.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ