Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

5705

Πήλινος αμφορίσκος με παράσταση πλοίων. Νακκάντα ΙΙ (μέσα 4ης χιλιετίας π.Χ.).

 

 
 
 
 
1 | 2 | 3
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ