Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

Λ180

Δίωτο πιθοειδές περίπου σφαιρικό αγγείο.

Μαύρος γρανίτης με λευκές κηλίδες. Προδυναστική Περίοδος. Νακάδα ΙΙ (3500-3200 π.Χ.). Συλλογή Ρόστοβιτς.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ