Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

Λ143

Λίθινος κεφαλοθραύστης, κυρίως για τελετουργική χρήση.

Σύμβολο βασιλικής προπαγάνδας. Από την Άνω Αίγυπτο

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ