Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

915

Χάλκινο αγαλμάτιο του θεού Σάραπι-Άμμωνα-Αγαθοδαίμονα.

Ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα αγαλμάτια αυτής της θεότητας. Τέλος Ελληνιστικής-Αρχές Ρωμαϊκής περιόδου, 1ος αι π.Χ.-1ος αι μ.Χ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ