Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

2548

Χάλκινο σύμπλεγμα παλαιστών.

Χάλκινο σύμπλεγμα παλαιστών, που συμβολίζει την μυθική μάχη του Ηρακλή με τον Λίβυο γίγαντα Ανταίο. Από την Αλεξάνδρεια. Ελληνιστική περίοδος, 2ος -1ος αι π.Χ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ