Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

3423

Χάλκινο αγλμάτιο Σατύρου, που χορεύει.
Ελληνιστική περίοδος, 3ος αι. π.Χ.
Ύψος: 0,31μ.

Έξοχο έργο της αλεξανδρινής τέχνης.
Προέρχεται από την πόλη Τανίδα της Κάτω Αιγύπτου. Πιθανόν αντίγραφο του χαμένου έργου του Λυσίππου.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ