Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

3405

Τμήμα παπύρου με ελληνική γραφή.
Πτολεμαϊκή περίοδος, 252 π.Χ.
Διαστάσεις: 0,317x0,135μ.

Τμήμα παπύρου με ελληνική γραφή, γραπτή με μαύρο μελάνι. Βρέθηκε το 1915 στην περιοχή Φαγιούμ της Αιγύπτου και προέρχεται από το περίφημα αρχείο του Ζήνωνα. Ο Ζήνωνας, αξιωματούχος και διαχειριστής βασιλικού κτήματος, ήταν βοηθός του διοικητού Απολλωνίου, που ήταν επικεφαλής της Πτολεμαϊκής δημόσιας διοίκησης.
Το σωζόμενο τμήμα αποτελεί μέρος επιστολής, που αναφέρεται σε τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ