Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

624

Συμπαγές χάλκινο αγαλμάτιο, αρχικά επενδεδυμένο με φύλλο πολυτίμου μετάλλου. Το αγαλμάτιο απεικονίζει γονατιστό σε στάση προσφοράς νούβιο φαραώ.
Ύστερη Περίοδος, 25η Δυναστεία, περ. 774-664 π.Χ.

Πιθανόν αναθηματικό, αλλά μάλλον κρίνοντας καλύτερα από το μέγεθος του, -σχεδόν διπλάσιο από τα αντίστοιχα έργα της βασιλικής μεταλλοτεχνίας, που παράχθηκαν στην διάρκεια της 25ης Δυναστείας, - θα πρέπει να ήταν βασικό τμήμα του τελετουργικού εξοπλισμού κάποιου ιερού της Αίγυπτου ή της Νουβίας.
Στη ζώνη της κοντής πτυχωτής φούστας φέρει εγχάρακτη δέλτο με το όνομα του φαραώ, Ψαμμήτιχου Α' ή Β’ της μεταγενέστερης 26ης Δυναστείας (589-570 π.Χ.), γνωστής και ως Σαϊτικής. Πιθανότατα, όμως, η δέλτος να αναφέρεται στον Ψαμμήτιχο Β', ο οποίος συνήθιζε να αλλοιώνει τα διακριτικά γνωρίσματα των αγαλμάτων των νουβίων φαραώ της προηγούμενης εχθρικής δυναστείας και να αντικαθιστά τη δέλτο του ανόματός τους με τη δική του.

 
 
 
 
1 | 2
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ