Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

632

Συμπαγές χάλκινο αγαλμάτιο του φαραώ Σαμπάκα.
Ύστερη περίοδος, 25η Δυναστεία, περ.700 π.Χ.

Στη ζώνη της κοντής πτυχωτής φούστας, εγχάρακτη δέλτος με το όνομά του. Αναθηματικό ή τμήμα τελετουργικού εξοπλισμού ναού από την Αίγυπτο ή τη Νουβία. Η πλέον αντιπροσωπευτική παγκοσμίως σωζόμενη παράσταση του Σαμπάκα.

Λόγω του ότι το αγαλμάτιο σώζεται με τη δέλτο του φαραώ σε τόσο καλή κατάσταση και δε φέρει αλλοιωμένα τα διακριτικά εμβλήματα της 25ης Δυναστείας, - όπως τους δύο ουραίους στο στέμμα της κεφαλής και το περιδέραιο με τις πλαστικές κεφαλές κριών-, μαρτυρά ότι ήταν απο τα ολίγα έργα της 25ης Δυναστείας, που διέφυγε της καταστροφικής μανίας των φαραώ της αντίπαλης αιγυπτιακής 26ης Δυναστείας και κυρίως του φαραώ Ψαμμήτιχου Β'.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ