Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

Λ112

Άγαλμα του δαίμονα Ιμσέτι, που κρατάει μαχαίρι.
Ύστερη Περίοδος. Τέλος 25ης-αρχές 26ης Δυναστείας, περ. 660-650 π.Χ.
Μαύρος Γρανίτης.
Υψος: 0,485μ.

Ενεπίγραφο στη βάση του με το όνομα και τους τίτλους του ιδιοκτήτη του Μεντουεμχάτ, εξέχουσα προσωπικότητα, που έζησε στα χρόνια της βασιλείας του Ταχάρκα (25η Δυναστεία) και Ψαμμήτιχου Α' (26η Δυναστεία). Ο Μεντουεμχάτ διατέλεσε 4ος προφήτης του Άμμωνα, πρίγκηπας των Θηβών και κυβερνήτης της Άνω Αιγύπτου. Πέθανε γύρω στο 648 π.Χ. και τάφηκε στο περίφημο ταφικό συγκρότητα (ΤΤ34) στην κοιλάδα του Ασασίφ στις Δυτικές Θήβες.
Το γλυπτό απεικονίζει το δαίμονα Ιμσέτι, έναν από τους νεκρικούς δαίμονες, που προστάτευε το νεκρό και τα μουμιοποιημένα σπλάχνα του. Στο ταφικό συγκρότημα του Μεντουεμχάτ είχαν τοποθετηθεί σε 18 κόγχες γύρω από τη σαρκοφάγο του, αντίστοιχος αριθμός δαιμόνων, από τους οποίους σώζονται παγκοσμίως εννέα (9).

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ