Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

94

Κανωπικό αγγείο του Ιάχμες, ιερέα του θεού Ώρου.
Αλάβαστρο.

Τα κανωπικά αγγεία ήταν τέσσερα και προορίζονταν για τη φύλαξη των εσωτερικών οργάνων του νεκρού, μετά τη διαδικασία της ταρίχευσης.
Τα αγγεία προστατεύονταν από τους  τέσσερις γιους του Ώρου, οι οποίοι προστατεύονταν αντίστοιχα από θεότητες. Κάθε θεότητα επόπτευε διαφορετικό όργανο, ενώ κάθε αγγείο αντιστοιχούσε σε ένα από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.

Τσακαλοκέφαλο πώμα
Γιος του Ώρου: Ντουαμουτέφ
Θεότητα: Νιήθ
Σημείο ορίζοντα: ανατολή
Όργανο: στομάχι

 

 
 
 
 
1 | 2
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ