Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

96

Κανωπικό αγγείο του Ιάχμες, ιερέα του θεού Ώρου.
Αλάβαστρο.
Τέλος Ύστερης περιόδου, 30η Δυναστεία.

Τα κανωπικά αγγεία ήταν τέσσερα και προορίζονταν για τη φύλαξη των εσωτερικών οργάνων του νεκρού, μετά τη διαδικασία της ταρίχευσης.

Τα αγγεία προστατεύονταν από τους τέσσερις γιους του Ώρου, οι οποίοι προστατεύονταν αντίστοιχα από θεότητες. Κάθε θεότητα επόπτευε διαφορετικό όργανο, ενώ κάθε αγγείο αντιστοιχούσε σε ένα από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.

Ιερακοκέφαλο πώμα
Γιος του Ώρου: Κεμπεχσενουέφ
Θεότητα: Σελκέτ
Σημείο ορίζοντα: δύση
Όργανο: έντερα

 

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ