Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

2695

Κοσμητικό κουτάλι με λαβή σε σχήμα κολυμβήτριας.
25η Δυναστεία.

Τα περισσότερα κουτάλια αυτού του είδους βρέθηκαν σε τάφους.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El