Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

640

Χάλκινο αγαλμάτιο ηλικιωμένου αξιωματούχου σε ατάση λατρείας.

Ανάθημα στη θεά Νηίθ. Από εργαστήριο της Σαΐδας.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El