Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

Ξ229

Ξύλινο ταφικό ομοίωμα αγελάδας τη στιγμή της σφαγής. Τμήμα από ομοίωμα σφαγείου ή μαγειρείου.

Οι Αιγύπτιοι, σε όλη τη ζωή τους, φρόντιζαν για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του τάφου τους. Ο τάφος θα ήταν το αιώνιο σπίτι τους, όπου ο διάκοσμος και τα αντικείμενα, που συνόδευαν τον νεκρό, ζωντάνευαν μαγικά για να τον υπηρετήσουν στην αιωνιότητα.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ